Get Adobe Flash player

ทดสอบจาก youtube

ทดสอบ

รางวัลสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลที่นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

โครงการค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่  22  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2556  ได้จัดทำโครงการค่ายสัมพันธ์  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  และนักเรียนกับครู

 

สวัสดีชาวโลก – -’

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส

ค้นหา

คลังเก็บ