Get Adobe Flash player

ค่ายสัมพันธ์

โครงการค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่  22  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2556  ได้จัดทำโครงการค่ายสัมพันธ์  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  และนักเรียนกับครู

 

ค้นหา

คลังเก็บ